Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
З 7 по 17 черв­ня 2021 ро­ку сту­ден­ти 1-го кур­су взя­ли участь у акції "По­да­руй книж­ку у сільсь­ку бібліоте­ку"
19 червня 2021, 15:24
З 1 по 15 черв­ня у ко­леджі відбу­вав­ся за­хист проєктів "З Україною в серці".
16 червня 2021, 14:22
09 черв­ня 2021 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Універ­си­те­ту Еко­номіки у м.Бид­гощі (По­льща).
09 червня 2021, 14:19
08 черв­ня відбу­ла­ся го­ди­на спілку­ван­ня з меш­кан­ця­ми гур­то­жит­ку
08 червня 2021, 14:15
Всі новини
Оголошення
08 червня 2021, 10:16
5 черв­ня 2021 ро­ку відбу­деть­ся зустріч ви­пуск­ників ми­ну­лих років
25 травня 2021, 16:15
Всі оголошення