Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
19 - 20 трав­ня на відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відбув­ся за­хист кур­со­вих сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія».
20 травня 2022, 20:31
18 трав­ня у формі веб­кон­фе­ренції відбу­ло­ся уро­чи­сте засідан­ня ХІ «Фе­сти­ва­лю сту­дентсь­кої на­у­ки – 2022» у Національ­но­му універ­си­теті біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України.
19 травня 2022, 20:05
19 травня 2022, 19:52
18 трав­ня клас­ний керівник Аліна Щер­ба­ко­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня на те­му «Син­дром про­ви­ни вціліло­го».
18 травня 2022, 23:51
Всі новини
 

 

Дмитро КОСТЮК

в.о. директора

Закінчив з відзнакою Прилуцький агротехнічний технікум, спеціальність «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», здобув кваліфікацію техніка-електрика. Закінчив Національний аграрний університет, спеціальність «Енергетика сільськогосподарського виробництва», здобув кваліфікацію інженера-дослідника з енергетики сільського господарства. Закінчив з відзнакою Університет менеджменту освіти НАПН України, спеціальність «Психологія», здобув кваліфікацію психолога, викладача вищого навчального закладу.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

тел. (04597) 6-20-03

e-mail: kostiuk-d@ukr.net

 

 

 

Вікторія СОВА

Заступник директора з навчальної роботи

Закінчила Київський національний економічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», отримала кваліфікацію магістра з аграрного менеджменту. Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Професійна освіта (економіка)», отримала кваліфікацію економіста-педагога.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

тел. (04597) 6-20-03

e-mail: sova-vik@ukr.net

 

 

Андрій СИРОТЕНКО

Заступник директора з виховної роботи

Закінчив Національну академію державної податкової служби України, спеціальність «Облік і аудит», здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Закінчив Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність «Психологія», здобув кваліфікацію «Спеціаліст з психології».

Викладач вищої кваліфікаційної категорії.

e-mail: syrotenkoandrei@gmail.com

 

 

Тетяна ТИМЧЕНКО

Головний бухгалтер

Закінчила Київський інститут народного господарства, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», отримала кваліфікацію економіста.

 тел. (04597) 67626