Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 ли­сто­па­да відбу­ла­ся гра-вікто­ри­на «Бух­гал­тер-за­по­ру­ка про­фесійно­го успіху».
3 години тому
8 ли­сто­па­да 2019 ро­ку сту­ден­ти та ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» приєдна­ли­ся до на­пи­сан­ня радіодик­тан­ту національ­ної єдності.
12 листопада 2019, 21:07
Всі новини

Зважаючи на архітектурну будову споруд, коледж спроможний забезпечити доступ до навчальних приміщень навчального корпусу № 1 для маломобільних груп населення, зокрема для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. При вході до навчального корпусу  відсутні східці; висота дверного порогу становить 0,015 м; зовнішні двері виготовлені з металопластику,  за розмірами та формою відповідають встановленим вимогам – в нижній частині дверного полотна міститься протиударна смуга, оглядова панель – на висоті 0,9 м від рівня підлоги.

На 1 поверсі навчального корпусу -  просторий вестибюль, гардероб, санвузол, лекційний зал, 8 аудиторій, у т.ч. 3 комп’ютерні лабораторії, 3  з мультимедійним обладнанням, що забезпечує проведення занять з усіх дисциплін для академічних груп, у складі яких є особи з числа маломобільних груп населення. 

Доступною для зазначених осіб є також територія, прилегла до будівель коледжу.

Оголошення
З 11 по 28 ли­сто­па­да 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу зі стрітбо­лу.
06 листопада 2019, 19:11
Всі оголошення