Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

Кадровий склад коледжу

 Навчальний процес забезпечують 62 викладачі, у т.ч. 3 сумісники.

Серед штатних педагогічних працівників:

-          1 доктор наук

-          7 кандидатів наук

-          29 викладачів вищої кваліфікаційної категорії

-          3 викладачів-методистів, 3 старших викладачі

-         4 аспіранти

Мають почесні звання та відзнаки (осіб):

-          Заслужений працівник освіти України – 1

-          Відмінник освіти України – 6

-          Відмінник аграрної освіти і науки України – 4

-          Почесна відзнака МАПП України «Знак пошани» – 2

-          Звання «Заслужений педагогічний працівник НУБіП України» - 3

 

Колектив коледжу

Колектив коледжу

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення