Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

 Міністерство молоді та спорту України спільно з управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та у співпраці з Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді м. Луцька з 03 червня по 07 липня 2019 року проводитимуть у Волинській області (м. Ковель) чотири Всеукраїнських табори «Хорунжий», спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Метою табору є практична підготовка молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також відпрацювання військових навиків, а саме поводження зі зброєю, що в свою чергу сприятиме підвищенню престижу військової служби.

У рамках заходу будуть проводитися заняття з освоєння військових спеціальностей: стрілецька підготовка, тактико-медична підготовка, розвідувальна підготовка, курс виживання та орієнтування на місцевості.

Орієнтовні дати проведення таборів:

«Хорунжий» ім. полковника Армії УНР П. Болбочана  03 – 09 червня 2019 року;

«Хорунжий» ім. засновника УПА «Поліська Січ» Т. Бульби-Боровця  12 – 18 червня 2019 року;

«Хорунжий» ім. командира першої сотні УПА (ОУН(б)) Г. Перегіняка  22 – 28 червня 2019 року;

«Хорунжий» ім. першого командира УПА на Волині В. Івахіва 01 – 07 липня 2019 року.

До участі у заході запрошується  шкільна та студентська молодь (віком 14-18 років), представники військових ліцеїв, громадські активістів та громадські організації, які долучаються до військово-патріотичного виховання дітей і молоді.

Участь у заході безкоштовна! Витрати на проживання, харчування та проїзд здійснюються за рахунок організаторів.

Попередній відбір учасників триватиме до 07 травня 2019 року. Для участі у заході необхідно заповнити анкету за посиланням:

 https://forms.gle/UV8qt4QzfmCDU5W67