Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
3 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

 Міністерство молоді та спорту України спільно з управлінням освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації та у співпраці з Центром національно-патріотичного виховання дітей та молоді м. Луцька з 03 червня по 07 липня 2019 року проводитимуть у Волинській області (м. Ковель) чотири Всеукраїнських табори «Хорунжий», спрямованих на збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Метою табору є практична підготовка молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також відпрацювання військових навиків, а саме поводження зі зброєю, що в свою чергу сприятиме підвищенню престижу військової служби.

У рамках заходу будуть проводитися заняття з освоєння військових спеціальностей: стрілецька підготовка, тактико-медична підготовка, розвідувальна підготовка, курс виживання та орієнтування на місцевості.

Орієнтовні дати проведення таборів:

«Хорунжий» ім. полковника Армії УНР П. Болбочана  03 – 09 червня 2019 року;

«Хорунжий» ім. засновника УПА «Поліська Січ» Т. Бульби-Боровця  12 – 18 червня 2019 року;

«Хорунжий» ім. командира першої сотні УПА (ОУН(б)) Г. Перегіняка  22 – 28 червня 2019 року;

«Хорунжий» ім. першого командира УПА на Волині В. Івахіва 01 – 07 липня 2019 року.

До участі у заході запрошується  шкільна та студентська молодь (віком 14-18 років), представники військових ліцеїв, громадські активістів та громадські організації, які долучаються до військово-патріотичного виховання дітей і молоді.

Участь у заході безкоштовна! Витрати на проживання, харчування та проїзд здійснюються за рахунок організаторів.

Попередній відбір учасників триватиме до 07 травня 2019 року. Для участі у заході необхідно заповнити анкету за посиланням:

 https://forms.gle/UV8qt4QzfmCDU5W67