Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

08  травня 2019  року в аудиторії № 54 корпусу № 2 о 12:00 відбудеться відкрите засідання гуртка «Юридична консультація» на тему: «Ми проти насильства і булінгу».

                              

                                       Циклова комісія гуманітарних дисциплін