Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Щорічно, 28 квітня, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці для привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці.

Просимо поділитися своєю думкою викладачів та студентів коледжу. Долучайтесь до опитування з нагоди  Всесвітнього дня охорони праці за посиланнями:

для викладачів

для студентів

 

Аліна Щербакова,

інженер з охорони праці

 

 

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення