Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Соціальний проєкт Sсholarship в Україні надає можливість українським студентам отримати гранти на сплату навчання у ЗВО та коледжах України або сплату додаткових навчальних курсів.

Мета проекту – підтримати талановиту молодь, яка здобуває освіту в України і прагне розвиватись у своїй професії та залучити до соціальної відповідальності представників малого та середнього бізнесу.

З вересня розпочато новий курс для студентів коледжів України в межах проєкту «Sсholarship в Україні». Надається грант на сплату навчання на суму 10000 грн. Для студентів, які посядуть 2-і та 3-і місця заохочувальні призи.

Для отримання гранта на навчання, студенту необхідно написати конкурсну роботу та захистити її перед журі.Теми робіт визначатимуться в кожному конкурсі проекту окремо, виходячи зі сфери діяльності гарантонадавача.

Участь в конкурсі безкоштовна! Детальні умови – на сайті конкурсу scholarship.in.ua та сторінці грантонадавача https://www.kredit-ok.com/grant-college/

Вже було проведено три конкурси проєкту «Scholarship в Україні». Захист робіт проходив у м. Дніпро. Детальніше про результати конкурсу можна дізнатись на сайті: https://www.scholarship.in.ua/uk/vesna-2019-2/

Контакти організаторів:

+38 (067) 524-32-32

grant@scholarship.in.ua

 

Вікторія Сова,

заступник директора

з навчальної роботи

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення