Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
22 січня 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну з на­го­ди Дня Со­бор­ності України
23 січня 2021, 20:04
Спільна ро­бо­та, що дає ре­зуль­тат.
22 січня 2021, 20:06
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Всі новини

Декада циклової комісії гуманітарних дисциплін

 

з/п

Захід

Програмний додаток

Дата

Виконавець

1

Фізкультхвилинка для викладачів і студентів Ірпінського ФК НУБіП України

Zoom

23.11.2020

Іванова С.Д.,

Снісар І.П.

2

Внутрішньовузівська студентська конференція «ProfessionalWorldofEnglish» за участі студентів  ІII курсу спеціальностей «Комп`ютерна інженерія», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Discord

25.11.2020

Кордонець Н.П., Путро А.О.

3

Онлайн-комунікація «Чистота мовичистота душі» за участі студентів  ІІ курсу

Discord

27.11.2020

Бажан О.М., Гапонова В.М., Федоровська О.О.

4

Круглий стіл «Проблеми депортацій народів СРСР в 30-50-ті роках ХХ ст» за участі студентів ІІ курсу

Discord

01.12.2020

Баланюк Л.М., Берегеля І.М., Куракіна О.В., Семененко Т.А.

5

Олімпіада з дисципліни патентознавство для студентів ІІ курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія»

Discord

01.12.2020

Шмарко Н.С.

 6

Правовий диспут «Право людини на життя» за участі студентів І курсу

Discord

02.12.2020

Берегеля І.М., Шмарко Н.С.

7

Конкурс слоганів «Ми за здоровий спосіб життя» за участі студентів І-ІІ курсів

Discord

02.12.2020

Іванова С.Д.,

Снісар І.П.

8

«Українська пісня Олександра Ірванця». Онлайн-зустріч з українським поетом, прозаїком, драматургом і перекладачем за участі студентів І-ІІ курсів

Google Meet

02.12.2020

Клименко Л.В.

9

Олімпіадаз предмета правознавство за участі студентів І курсу

Discord

03.12.2020

Берегеля І.М.

10

Відеолекторій «Історія української писемності» за участі студентів  ІІ курсу

Discord

03.12.2020

Бажан О.М., Гапонова В.М., Федоровська О.О.

11

Олімпіада з дисципліни патентознавство для студентів ІV курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія»

Discord

04.12.2020

Шмарко Н.С.

12

Рекламний проєкт «Обирай українську» за участі студентів  ІІ курсу

Discord

04.12.2020

Бажан О.М., Гапонова В.М., Федоровська О.О.

13

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Discord

04.12.2020

Куракіна О.В.

 

 

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
Всі оголошення