Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Декада циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

 

№п/п

Захід

Програмний додаток

Дата

Виконавець

1.

 

Круглий стіл «Жінки в історії науки і техніки» за участі студентів І-ІV курсів спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОКР «Молодший спеціаліст»

Zoom

26.10.2020

Дулова О.І.

2

Круглий стіл «Основні напрямки заходів з охорони праці на підприємстві в умовах пандемії» за участі студентів ІІ курсу спеціальностей «Комп`ютерна інженерія» та «Маркетинг» ОКР «Молодший спеціаліст»

Zoom

28.10.2020

Щербакова А.П.

3

Участь студентів І курсу ОСП «Фаховий молодший бакалавр» в олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2020»

Discord

30.10.2020

Даль Н.В.

4

Внутрішньовузівська конференція «Кібербезпека в Україні» за участі студентів І курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОСП «Фаховий молодший бакалавр»

Zoom

30.10.2020

Штерн Б.О.

5

Внутрішньовузівська конференція «Нобелівські лауреати» за участі студентів І курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОСП «Фаховий молодший бакалавр»

Discord

03.11.2020

Даль Н.В., Ясінський О.В.

6

Конкурс презентацій «Розширення меж нашого Всесвіту» для студентів ІІ та ІV курсів спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОКР «Молодший спеціаліст»

Discord

04.11.2020

Ясінський О.В.

7

Відкрите заняття з дисципліни «Теорія електричних і магнітних кіл» для студентів  ІІ курсу групи 207-К спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОКР «Молодший спеціаліст»

Discord

05.11.2020

Ясінський О.В.

8

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Zoom

06.11.2020

Дулова О.І.