Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти ІІ кур­су взя­ли участь у флеш­мобі «По­езія – це за­вжди непо­вторність».
07 травня 2021, 22:04
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу до­лу­чи­лись до акції "Ве­ли­кодній ко­шик на пе­ре­до­ву"
06 травня 2021, 21:58
29 квітня у ко­леджі відбу­ла­ся он­лайн лекція «З по­дат­ка­ми на Ти»
30 квітня 2021, 13:39
Всі новини

Декада циклової комісії фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій

 

№п/п

Захід

Програмний додаток

Дата

Виконавець

1.

 

Круглий стіл «Жінки в історії науки і техніки» за участі студентів І-ІV курсів спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОКР «Молодший спеціаліст»

Zoom

26.10.2020

Дулова О.І.

2

Круглий стіл «Основні напрямки заходів з охорони праці на підприємстві в умовах пандемії» за участі студентів ІІ курсу спеціальностей «Комп`ютерна інженерія» та «Маркетинг» ОКР «Молодший спеціаліст»

Zoom

28.10.2020

Щербакова А.П.

3

Участь студентів І курсу ОСП «Фаховий молодший бакалавр» в олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2020»

Discord

30.10.2020

Даль Н.В.

4

Внутрішньовузівська конференція «Кібербезпека в Україні» за участі студентів І курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОСП «Фаховий молодший бакалавр»

Zoom

30.10.2020

Штерн Б.О.

5

Внутрішньовузівська конференція «Нобелівські лауреати» за участі студентів І курсу спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОСП «Фаховий молодший бакалавр»

Discord

03.11.2020

Даль Н.В., Ясінський О.В.

6

Конкурс презентацій «Розширення меж нашого Всесвіту» для студентів ІІ та ІV курсів спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОКР «Молодший спеціаліст»

Discord

04.11.2020

Ясінський О.В.

7

Відкрите заняття з дисципліни «Теорія електричних і магнітних кіл» для студентів  ІІ курсу групи 207-К спеціальності «Комп`ютерна інженерія» ОКР «Молодший спеціаліст»

Discord

05.11.2020

Ясінський О.В.

8

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Zoom

06.11.2020

Дулова О.І.

 

Оголошення
20 квітня 2021 ро­ку о 19.00 год. відбу­деть­ся он­лайн-ко­мунікація з бать­ка­ми сту­дентів ви­пуск­них груп
20 квітня 2021, 09:55
27 березня 2021, 13:00
Всі оголошення