Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

Декада циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Захід

Виконавець

Дата проведення

1.

Віртуальна подорож у «Світ фінансів» для студентів 1 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Чайка Л.В.

Сова В.М.

Іванова С.М.

11.11.2019

2.

Гра – вікторина «Бухгалтер – запорука професійного успіху»  студентів 1 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Лісовська Н.В.
Талько Т.В.

12.11.2019

3.

Інтелектуальна-спортивна гра «Обліковець-Квест» серед студентів ІІІ курсу

Сиротенко А.О. Кошик В.В.

13.11.2019

4.

Профорієнтаційна зустріч з учнями 9 класу ліцею №3 м. Ірпінь

Кошик В.В.
Черненька Л.Б.

14.11.2019

5.

Відвідування студентами 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Міжнародної виставки «Освіта за кордоном»

Чайка Л.В.

Іванова С.М.

15.11.2019

6.

Олімпіада з дисципліни  «Економіки підприємства» для студентів груп 204М, 201О,202О,203Ф

Гурська Л.Л.

18.11.2019

7.

Олімпіада з дисципліни  «Фінанси підприємства» для студентів груп 303Ф-1,303Ф-2(209Ф),301О, 302(208)О

Чайка Л.В.

19.11.2019

8.

Гра-вікторина «Як ми знаємо Контроль і ревізію?» з дисципліни «Контроль і ревізія» серед студентів ІІІ курсу

Черненька Л.Б.

20.11.2019

9.

Огляд відеороликів на тему: «Майбутня професія очима студентів» серед студентів ІІІ курсу

Кошик В.В.
Сиротенко А.О.

21.11.2019

10.

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Іванова С.М.

22.11.2019