Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
На відділенні підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій 15 та 16 черв­ня 2020 ро­ку здо­бу­вачі освіти груп 304-М спеціаль­ності 075 Мар­ке­тинг та 305(210)-Т спеціаль­ності 076 Підприємниц­тво, торгівля та б...
22 червня 2020, 20:39
Всі новини

Декада циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін

Захід

Виконавець

Дата проведення

1.

Віртуальна подорож у «Світ фінансів» для студентів 1 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  

Чайка Л.В.

Сова В.М.

Іванова С.М.

11.11.2019

2.

Гра – вікторина «Бухгалтер – запорука професійного успіху»  студентів 1 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Лісовська Н.В.
Талько Т.В.

12.11.2019

3.

Інтелектуальна-спортивна гра «Обліковець-Квест» серед студентів ІІІ курсу

Сиротенко А.О. Кошик В.В.

13.11.2019

4.

Профорієнтаційна зустріч з учнями 9 класу ліцею №3 м. Ірпінь

Кошик В.В.
Черненька Л.Б.

14.11.2019

5.

Відвідування студентами 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Міжнародної виставки «Освіта за кордоном»

Чайка Л.В.

Іванова С.М.

15.11.2019

6.

Олімпіада з дисципліни  «Економіки підприємства» для студентів груп 204М, 201О,202О,203Ф

Гурська Л.Л.

18.11.2019

7.

Олімпіада з дисципліни  «Фінанси підприємства» для студентів груп 303Ф-1,303Ф-2(209Ф),301О, 302(208)О

Чайка Л.В.

19.11.2019

8.

Гра-вікторина «Як ми знаємо Контроль і ревізію?» з дисципліни «Контроль і ревізія» серед студентів ІІІ курсу

Черненька Л.Б.

20.11.2019

9.

Огляд відеороликів на тему: «Майбутня професія очима студентів» серед студентів ІІІ курсу

Кошик В.В.
Сиротенко А.О.

21.11.2019

10.

Засідання циклової комісії за результатами проведення декади

Іванова С.М.

22.11.2019

 

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення