Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

Шановні учні 9-х – 11-х класів, майбутні студенти, батьки!

Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» відділення підприємництво та інформаційні технології

ЗАПРОШУЄ Вас на ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ВІДДІЛЕННЯ, який відбудеться в онлайн-форматі на платформі Webex Meet 14 червня 2022 року об 11.00 год.

Підключитись до конференції Ви можете за посиланням:

https://nules.webex.com/meet/Irpin_FK

 

Зробіть правильний вибір вже сьогодні і сміливо крокуйте в успішне майбутнє разом з Ірпінським фаховим коледжем НУБіП України!