Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
03 ве­рес­ня відбу­ли­ся збо­ри меш­канців гур­то­жит­ку - сту­дентів но­во­го на­бо­ру
04 вересня 2020, 11:06
1 ве­рес­ня 2020 ро­ку для сту­дентів ко­ле­джу був про­ве­де­ний єди­ний пер­ший урок
02 вересня 2020, 09:39
Те­ма­тич­на зустріч з на­го­ди Дня знань для сту­дентів но­во­го на­бо­ру
02 вересня 2020, 09:35
01 вересня 2020, 08:34
Всі новини

Триває реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі ПЗСО (11 класів), які подаватимуть заяви в електронній формі. Зареєструвати електронний кабінет вступники зможуть протягом всього періоду подання заяв.

Покрокові інструкції та відеороз'яснення щодо того, як створювати та реєструвати електронний кабінет розміщені на сайті МОН.

При Приймальній комісії створений консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою:

- створення електронного кабінету;

- внесення заяв в електронній формі;

- завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

Особи, які вступають на основі сертифікатів ЗНО створюютьелектронний кабінет для подачі заяв в електронній формі.

Особи, які вступають на основі вступних випробувань подають заяви в паперовій формі до Приймальної комісії за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, навчальний корпус №2.

Заяви можна подати з 13 до 22 серпня 2020 року.

Довідки за телефонами: (04597)61643; (068)6012637.

 

Приймальна комісія

Оголошення
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення