Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Триває реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі ПЗСО (11 класів), які подаватимуть заяви в електронній формі. Зареєструвати електронний кабінет вступники зможуть протягом всього періоду подання заяв.

Покрокові інструкції та відеороз'яснення щодо того, як створювати та реєструвати електронний кабінет розміщені на сайті МОН.

При Приймальній комісії створений консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою:

- створення електронного кабінету;

- внесення заяв в електронній формі;

- завантаження додатка до документа про повну загальну (профільну) середню освіту.

Особи, які вступають на основі сертифікатів ЗНО створюютьелектронний кабінет для подачі заяв в електронній формі.

Особи, які вступають на основі вступних випробувань подають заяви в паперовій формі до Приймальної комісії за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, навчальний корпус №2.

Заяви можна подати з 13 до 22 серпня 2020 року.

Довідки за телефонами: (04597)61643; (068)6012637.

 

Приймальна комісія