Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Перше вересня, перша зустріч – перше знайомство!

1 вересня 2020 року в актовій залі коледжу відбудеться зустріч першокурсників із адміністрацією коледжу, завідувачами відділень, знайомство з класними керівниками, одногрупниками, історична довідка про навчальний заклад, початкові відомості про обраний фах, що стане  запорукою вдалого початку навчання студентів нового набору.

Початок зустрічі:

о 9:00 - для груп 101-Е, 102-О, 103-Ф, 104-М;

о 10.30 - для груп 105-Т, 106-К, 107-К, 108-Х.

Просимо дотримуватися всіх заходів безпеки, рекомендованих МОЗ України.