Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
9 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
9 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
9 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

ОГОЛОШЕННЯ

ВП НУБіП України

«Ірпінський економічний коледж»

 

надає навчально-консультативні послуги

з української мови та математики

для учнів 9-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Запрошуємо дев'ятикласників

на заняття, які допоможуть поглибити і систематизувати знання, успішно скласти ДПА

та вступні випробування.

 

Заняття проводитимуться

досвідченими викладачами щосуботи

(з 9 год. до 15 год. 30 хв.)

 

Запис бажаючих відвідувати

 навчально-консультативні

заняття здійснюється

за телефоном:

068-601-26-37

Онлайн реєстрація