Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НУБІП УКРАЇНИ

«ІРПІНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

на підставі листа МОН України від 28.07.2020 р. № 1/9-403

«Щодо проведення вступної кампанії 2020 року»

 

 

О Г О Л О Ш У Є  ДОДАТКОВИЙ   НАБІР

С Т У Д Е Н Т І В  У  2020  Р О Ц І

на основі БЗСО (9 класів)

 

НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМ СТУПЕНЕМ

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Спеціальність

Строки додаткового прийому заяв

Термін навчання

051 Економіка

01 серпня – 22 серпня

3 роки

071 Облік і оподаткування

3 роки

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3 роки

075 Маркетинг

3 роки

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

3 роки

181 Харчові технології

3,5 роки

УМОВИ ВСТУПУ АБІТУРІЄНТІВ

Вступні іспити:

1. Українська мова

2. Математика

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ:

1)   документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року);

2)   військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);

3)   документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4)   4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

5)   довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;

6)   2 конверти з марками.

Копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

ТЕРМІНИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Етапи вступної кампанії

Строки проведення вступних випробувань

23-29 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 1200 31 серпня

Терміни виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації для навчання

не пізніше 1200 03 вересня

Терміни зарахування вступників для навчання

не пізніше 1200 05 вересня

АДРЕСА КОЛЕДЖУ

08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9, 2-й навчальний корпус,

приймальна комісія (04597) 61-643; (068)6012637

E-mail: ieknubip@nubip.edu.ua;  Сайт коледжу: iek.irpin.com

Оголошення
24 ве­рес­ня 2020 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
22 вересня 2020, 11:47
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення