Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

   Нагадуємо, що абітурієнти на базі ПЗСО (11 класів) можуть подати документи на вступ до коледжу до:

  • 05 серпня 2022 року (для вступу за індивідуальною усною співбесідою);
  • 31 серпня 2022 року (для вступу за сертифікатами ЗНО або результатами НМТ).

Подання заяв здійснюється через електронний кабінет вступника

https://cabinet.edbo.gov.ua/login.

    Прийом на базі 11 класів проводиться за такими спеціальностями:

-         Облік і оподаткування;

-         Фінанси, банківська справа та страхування;

-         Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

-         Харчові технології.

Детальна інформація за телефоном приймальної комісії (068)6012637 та на сайті коледжу http://iek.irpin.com/for-applicants/