Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

До уваги абітурієнтів! ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» запрошує випускників 9-х та 11-х класів, їх батьків на індивідуально-групові профорієнтаційні екскурсії закладом освіти. Екскурсії проводимо щодня з 9.00 до 17.00 години, крім суботи та неділі.

Ми завжди раді бачити Вас у стінах нашого коледжу, де ви зможете ознайомитися з матеріально-технічною базою, поспілкуватися з педагогічними працівниками, отримати вичерпну інформацію про особливості вступної кампанії 2022 року.  

Детальну інформацію щодо проведення екскурсій можна дізнатися за телефоном приймальної комісії: (068) 601-26-37.

 

Приймальна комісія