Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

До уваги вступників! З 30 червня 2022 року в Ірпінському фаховому коледжі НУБіП України стартує вступна кампанія для вступників на базі базової середньої освіти (9кл.). Запрошуємо на навчання за спеціальностями:

  • Економіка
  • Облік і оподаткування
  • Фінанси, банківська справа та страхування
  • Маркетинг
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • Комп’ютерна інженерія
  • Харчові технології

У коледжі з 30 червня 2022 року щоденно з 9.00 до 18.00 буде діяти КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (за адресою: м. Ірпінь, вул. Гагаріна, 9) для надання допомоги вступникам під час реєстрації електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі.

Реєстрація електронних кабінетів та подання заяв в електронній формі здійснюється на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочинається з 23 червня 2022 року.

                                         Для реєстрації потрібні такі дані:

  • діюча адреса електронної пошти, яка буде логіном для входу до кабінету;
  • пароль для входу до кабінету; 
  • серія та номер документа про базову середню освіту.

 

Докладну інформацію щодо Вступу-2022, етапів вступної кампанії можна дізнатися: на сайті коледжу http://iek.irpin.com/, сторінці коледжу у Facebook https://www.facebook.com/vpnubipiek/ або звернувшись за телефоном приймальної комісії (068) 601-26-37.

Приймальна комісія