Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу привіта­ли за­хис­ників України з но­ворічни­ми та різдвя­ни­ми свя­та­ми.
30 грудня 2020, 12:53
Всі новини

Запрошуємо на навчання до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»!

Вступ:

-      на основі вступних випробувань;

-      без  сертифікатів ЗНО;

-      поєднання результатів вступних випробувань та ЗНО (за бажанням вступника).

Прийом на навчання здійснюється за 4 спеціальностями:

-      Облік і оподаткування;

-      Фінанси, батьківська справа та страхування;

-      Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

-      Комп’ютерна інженерія.

Терміни подання документів:

-      з 13 серпня по 22 серпня (для тих, хто складає вступні випробування);

-      з 13 серпня по 01 вересня (для тих, хто вступає на основі результатів ЗНО).

Телефон для довідок: 0686012637.

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
23 листопада 2020, 09:56
Всі оголошення