Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

Шановні вступники! Для більш зручного інформування про всі особливості вступної кампанії ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» функціонує офіційна вайбер-спільнота вступника.

У вайбер-спільноті розміщується актуальна інформація щодо умов вступу до ІФК НУБіП України, термінів подачі документів, вартості навчання тощо.

Долучайтеся до спільноти та поширюйте посилання серед своїх друзів.

 

  «Вступ до Ірпінського ФК НУБіП України – 2022» у Viber за посиланнями:

http://surl.li/amtln

 

Також дізнатися про всі новини коледжу можна на офіційній сторінці ІФК НУБіП України:    http://www.iek.irpin.com/

Facebook:   https://www.facebook.com/vpnubipiek/

 

Приймальна комісія