Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Шановні студенти!

 

1 вересня розпочинається новий 2020-2021 навчальний рік на І курсі (вступ на базі 9 класів), ІІ, ІІІ, ІV курсах.

Заняття з першокурсниками, які вступають на базі 11 класів, розпочнуться після завершення прийому 15 вересня 2020 року.

Дякуємо за велику роботу, яку ми з вами провели у весняному семестрі, опановуючи технології дистанційного навчання за карантинних умов. Ми зберегли освітній процес, виконали всі вимоги навчальних планів, забезпечили успішне проведення сесії.

На превеликий жаль, пандемія СOVID-19 триває і необхідно й надалі ретельно дотримуватися соціальної дистанції, уникати скупчення людей у закритих приміщеннях, використовувати засоби індивідуального захисту, дотримуватися правил респіраторної гігієни та етикету кашлю, негайно звертатися по медичну допомогу при ознаках захворювання тощо. По коледжу виданий наказ від 17.08.2020 р. № 74 «Про початок 2020-2021 навчального року», яким передбачені необхідні заходи щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно забезпечити неухильне його дотримання. Наше головне спільне завдання – максимально обмежити ризики захворювання, надійно захистити здоров’я студентів, викладачів і співробітників.

У зв’язку із карантином освітній процес відбуватиметься у змішаному форматі відповідно до Тимчасового порядку організації освітнього процесу у Відокремленому підрозділі НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» у 2020-2021 навчальному році на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затвердженого рішенням педагогічної ради коледжу (протокол від 27.08.2020 р. №1), та графіка освітнього процесу http://iek.irpin.com/assets/images/resources/65/6cfbfcded2a4f744f0a5ea4820741fd61c99d7fc.pdf

Графік освітнього процесу може змінюватися залежно від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Очне навчання відбуватиметься у дві зміни. За кожною групою закріплюється окрема аудиторія. Заняття будуть проводитися в аудиторіях із дотриманням всіх карантинних застережень.

Всі навчально-методичні матеріали розміщені на навчально-інформаційному порталі Moodle https://iekportal.com.ua/

Необхідну інформацію щодо організації освітнього процесу можна отримати на відділеннях, у кураторів академічних груп, у викладачів. На вебсайті коледжу розміщені електронні пошти і номери телефонів, за якими можна зв’язатися з відповідними структурними підрозділами та працівниками.

Щиро вітаємо з новим навчальним роком! Успіхів та здоров’я!

 

Адміністрація