Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Вітаємо зі вступом до ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж!

Повідомляємо, що свято «День знань» відбудеться 30 серпня о 10.00 год.

Поселення в гуртожиток для студентів 1 курсу буде проводитись 27 та 28 серпня з 9.00 до 17.00.

Довідки за тел. (04597) 62006, 62007.

 

Адміністрація

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення