Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
Всі новини

25червня 2020 року о 15.00 год.

відбудеться засідання педагогічної ради коледжу

в онлайн режимі з використанням додатку Zoom

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про результати роботи ЕК з атестації випускників за всіма спеціальностями. Інформація заступника директора з навчальної роботи Сови В.М.
  2. Про внесення змін до переліку показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за ІІ семестр 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів (затвердженого педагогічною радою від 26.12.2019 р. № 4). Інформація заступника директора з навчальної роботи Сови В.М.
  3. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2019-2020 н.р. та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за І семестр 2020-2021 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація заступника директора з навчальної роботи Сови В.М.
  4. Розгляд освітніх програм профільної середньої освіти, освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів, навчальних планів на 2020-2021 н.р. Інформація завідувачів відділень Лісовської Н.В., Семененко Т.А.
  5. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2019-2020 н.р. Доповідач завідувач навчально-методичного кабінету Федосєєва Н.І.
  6. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2020 році. Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Федоєєвої Н.І.
  7. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2019-2020 н.р. Доповідач секретар педагогічної ради Погоріла О.І.
  8. Про навчальне навантаження на 2020-2021 н.р. Інформація директорки коледжу Ільченко Н.В.
  9. Різне.