Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

26червня 2019 року о 15.00 год.

у конференцзалінавчального корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.
 2. Про роботу колективу коледжу у червні місяці. Доповідач Ільченко Н.В.
 3. Про результати роботи ЕК з атестації випускників за всіма спеціальностями. Доповідають голови екзаменаційних комісій.
 4. Розгляд навчальних планів на 2019-2020 н.р.Інформація Лісовської Н.В., Семененко Т.А.
 5. Про навчальне навантаження на 2019-2020 н.р. Доповідач Сова В.М.
 6. Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2018-2019 н.р.  Інформація  Сови В.М.
 7. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового контролю за І семестр 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. Інформація Сови В.М.
 8. Про внесення змін до Положення про організацію освітнього процесу та Положення про екзамени та заліки у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Інформація Сови В.М.
 9. Звіти циклових комісій про методичну роботу за 2018-2019 н.р. Доповідають голови циклових комісій.
 10. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2018-2019 н.р. Доповідач Федосєєва Н.І.
 11. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів у 2019 році. Інформація Погорілої О.І.
 12. Підсумки роботи педагогічної ради коледжу за 2018-2019 н.р.Доповідач секретар педагогічної ради Погоріла О.І.