Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

19 квітня 2019 року о 13 год. 30 хв. відбудуться збори трудового колективу ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» з виборів претендента на посаду директора ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж».

Місце проведення зборів: навчальний корпус № 2, 1 поверх, зал для засідань.

На вибори запрошуються:

педагогічні працівники;

представники з числа непедагогічних працівників (обрані шляхом таємного голосування);

представники з числа студентів (обрані шляхом таємного голосування).

 

Педагогічним та іншим працівникам, студентам при собі мати посвідчення особи (паспорт, студентський квиток).

 

Оргкомітет

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Сьогодні о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення