Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Шановні співробітники і студенти! Прошу у цей складний час дотримуватися рекомендацій, які надає МОЗ України, виконувати правила карантину. Без потреби не ходіть в людні місця, дотримуйтесь правил гігієни. Кожен з вас має усвідомити, що ми є відповідальними не тільки за себе, а і за своїх близьких та рідних. Викладачі організовують роботу студентів, студенти навчаються, бо не за горами ДПА, випускні екзамени, вступ до ЗВО. Читаємо книжки, дивимось фільми, підтримуємо один одного.

Бажаю всім здоров'я! Бережіть себе!

Ільченко Н.В., директор коледжу

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
9 години тому
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення