Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів про введення карантину в Україні та з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції у ВП НУБіП України "Ірпінський економічний коледж" з 12 березня до 3 квітня 2020 року освітній процес триватиме в дистанційному режимі.

У коледжі заборонено на період карантину проведення усіх масових освітніх заходів, семінарів, наукових конференцій, Днів абітурієнта тощо.

На період карантину суворо заборонений вхід сторонніх осіб до навчальних корпусів та гуртожитку коледжу.

Про подальші дії будемо інформувати на офіційному сайті коледжу.

 

Наталія Ільченко,

директорка коледжу

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Сьогодні о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення