Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

      Шановні абітурієнти! У вівторок, 21 червня 2022 року, о 15.00  в онлайн-форматі на платформі Zoom відбудеться майстер-клас на тему: «Мотиваційний лист: практичні  поради вступнику».

     Завдяки майстер-класу ви зможете  дізнатися  як  правильно написати ефективний мотиваційний лист та отримати відповіді на запитання: які вимоги до оформлення, головні змістовні акценти, ключові складові та інше.   Долучайся до тренінгу, який наблизить  до успішного вступу в омріяний заклад освіти!

Запрошуємо долучитися до майстер-класу  за посиланням:

https://us02web.zoom.us/j/86849675674?pwd=c1huSHFaK0NVR2JLMUtUczhweTRXdz09

Ідентифікатор конференції: 868 4967 5674

Код доступу: 2022

                                                                 Тетяна Мірча,

методист коледжу