Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

          2 червня о 15 годині відбудеться онлайн засідання методичного семінару «Ефективність використання технологій дистанційного навчання  в освітньому процесі».

План

1. З досвіду використання сервісу Google Classroom  та месенджера  Telegram в умовах дистанційного навчання.

                                                                                                            Голуб Є.С.

2. Організація навчальної діяльності студентів та надання консультацій з використанням можливостей YOUTUBE, GMAIL, GOOGL ДИСК та «Всеосвіти».

                                                                                                Федоровська О.О.

3. Набуття теоретичних знань з української мови та їх практична реалізація в умовах дистанційного навчання.

                                                                                                    Приходько М.І.

                                                                                                                                                                          Методичний кабінет

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення