Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

У четвер, 25 квітня 2019 року, о 10.00 у конференцзалі корпусу №2 відбудеться Міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична  конференція «Німеччина та Україна в роки Другої світової війни».

 

 

Іллона Підгурська,

голова циклової комісії

гуманітарних  дисциплін