Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Інформуємо випускників спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова   діяльність», що прийом документів для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра на базі Міжкафедральної навчальної лабораторії НУБіП України (на  базі ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж») буде проводитися з 10.07.2019 р. по 22.07.2019 р.

Вступні випробування відбудуться  30.07.2019 р.

Детальна інформація: https://nubip.edu.ua/entrant

Контактна особа з питань вступу: Вдович Валентина Григорівна, тел.093-541-28-05.

 

Адміністрація

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення