Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

28 квітня в Україні відзначили День охорони праці. Цього року Україна долучилася до ініціативи Міжнародної організації праці провести заходи по відзначенню Всесвітнього дня охорони праці під гаслом «Безпечне та здорове майбутнє праці».

У рамках заходів просимо студентів пройти онлайн-опитування з охорони праці. Заповнити анкету онлайн індивідуально можна у будь-який зручний для Вас час, відзначаючи відповідним чином вибраний Вами варіант відповіді.

Участь в опитуванні є добровільною.

 

Пройти онлайн-опитування можна за посиланням:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh32rPdtca6W5a7REdaQXcnc882LUI9X_vWgdP9ElFNruR7A/viewform?usp=sf_link

 

 

Аліна Щербакова,

інженер з охорони праці

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення