Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
27 черв­ня 2019 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ден­ної фор­ми нав­чан­ня ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
27 червня 2019, 18:45
Всі новини

Зідно з наказом № 105 к/тр від 15.04.2019 року «Про перенесення робочих днів» встановлено вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включно.

Перенесено робочі дні:

  • з четверга 02 травня 2019 року на суботу 20 квітня 2019 року;
  • з п’ятниці 03 травня 2019 року на суботу 11 травня 2019 року.