Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

Зідно з наказом № 105 к/тр від 15.04.2019 року «Про перенесення робочих днів» встановлено вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включно.

Перенесено робочі дні:

  • з четверга 02 травня 2019 року на суботу 20 квітня 2019 року;
  • з п’ятниці 03 травня 2019 року на суботу 11 травня 2019 року.
Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Вчора о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення