Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

План заходів

з підготовки та проведення Всеукраїнського тижня права

Дата

проведення

Назва заходу

Відповідальні за виконання

09.12.2019

Оформлення стенду «Правовий вісник».

Берегеля І.М.

Організація тематичної книжкової виставки «Права людини в міжнародному та національному вимірах» у читальному залі бібліотеки коледжу.

Горніч Н.В.

Конкурс плакатів і стіннівок на тему: «Я – людина, а отже маю права!».

Члени гуртка «Юридична консультація», керівник гуртка

10.12.2019

Конкурс кросвордів «Правові засади захисту прав людини».

Берегеля І.М.,

Шмарко Н.С.

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Керівники академічних груп

11.12.2019

Правовий диспут «Право людини на життя».

Члени гуртка «Юридична консультація», викладачі правознавства

Тематичні виховні години: «Стоп булінг!», «Боротьба світового співтовариства з торгівлею людьми»,

«Протидія домашньому насильству».

Керівники академічних груп

12.12.2019

Олімпіада з правознавства серед здобувачів освіти першого року навчання.

Викладачі правознавства

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення