Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на СІЧЕНЬ 2022 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

1

Підготовка робочих програм навчальних дисциплін на 2 семестр 2021-2022 н.р. Перегляд та оновлення методичних матеріалів у навчально-інформаційному середовищі Moodle.

10.01.2022

(Початок: 10:00)

Викладачі

2

Семінар-тренінг «Запобігання  психологічному  вигоранню серед працівників коледжу» (практичні рекомендації).

11.01.2022

(Початок: 10:00, ауд. 21)

Когут Б.Д.

3

Психолого-педагогічний семінар «Формування ціннісних орієнтирів та життєвих компетенцій студентської молоді».

12.01.2022

(Початок: 10:00, ауд. 21)

Сиротенко А.О., Мірча Т.П.

4

Майстер-клас «Визначення органолептичних та фізико-хімічних показників якості харчових продуктів» для учнів ІАЛ НУБіП України.

12.01.2022

Поцелуйко М.П.

5

Презентація портфоліо викладача, який атестується.

Ділова гра з елементами тренінгу «Сучасному студентові – сучасний педагог!».

13.01.2022

(Початок: 10:00, ауд. 21)

Погоріла О.І., Мірча Т.П.

6

Обмін досвідом викладачів циклових комісій (підвищення кваліфікації, участь у конкурсі «Педагогічний ОСКАР – 2022»).

14.01.2022

(Початок: 10:00, ауд. 21)

Голови циклових комісій

7

Інтерактивний урок «Стежиною економічних знань» для ліцеїстів 9 класу ІАЛ НУБіП України.

14.01.2022

Іванова С.М.

Гурська Л.Л.

8

Профорієнтаційний проєкт «Захисти свої права-створи своє майбутнє» для учнів 9 класу Ірпінського ліцею №3.

14.01.2022

 

Вінник І.В.,

Ковтун О.П.

9

Гра-вікторина «Традиції Водохреща».

18.01.2022

Студентська рада

10

Зустріч студентів 1 курсу групи 113-Т з випускником коледжу Вадимом Опенько на тему: «Мережа магазинів COMFI».

19.01.2022

Карасюк С.В.

11

Виховна година до Дня Соборності для студентів групи 207-К.

19.01.2022

Дулова О.І.

12

Заходи до Дня Соборності та Свободи України: тематичні виховні години, «живий ланцюг» до Дня Соборності України, літературно-художня виставка в бібліотеці коледжу, конкурс власних віршів на тему «Оновлена країна» (для студентів 1-2 курсу).

19.01.2022

Сиротенко А.О.,

Класні керівники,

Шмарко Н.С.,

Горніч Н.В.

13

Інформаційна година «Старовинні ялинкові прикраси» для студентів 2 курсу групи 205-Т.

21.01.2022

Вдович В.Г.,

Вінник І.В. 

14

Засідання ради роботодавців.

24.01.2022

Сова В.М., Погоріла О.І.

15

Відкрите заняття з інтегрованого курсу «Природничі науки» (Модуль «Технології») для студентів 1 курсу групи 101-Е

25.01.2022

Ніколаєва О.А.

16

Тренінг «Моя майбутня професія – фінансист» для студентів групи 104-Ф.

25.01.2022

Іванова С.М., Чайка Л.В.

17

Виховна година до Міжнародного дня захисту персональних даних для студентів групи 207-К.

26.01.2022

Дулова О.І.

18

Тренінг «Професія бухгалтер – запорука успішної кар'єри» для студентів групи 102-О.

26.01.2022

Черненька Л.Б.,

Талько Т.В.

19

Мистецька година «Творчість Архипа Куїнджі» (присвячена 180 річчю із дня народження художника) для студентів груп 101-Е та 112-Ф.

26.01.2022

Клименко Л.В.,

Куракіна О.В.

20

Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут.

26.01.2022

Сиротенко А.О.,

класні керівники,

Горніч Н.В.

21

Відеолекторій «Бажаючи плакати, я смішу інших» (присвячений пам'яті Семена  Гулака-Артемовського) для студентів групи 103-Ф.

27.01.2022

Бажан О.М.

22

Квест-гра «З податками на Ти» для студентів 3 курсу економічного відділення.

27.01.2022

Іванова С.М.
Лісовська Н.В.

23

Розважальний конкурс «Хто швидший?».

20-28.01.2022

Студентська рада

24

Зустріч членів студентського самоврядування  коледжу зі студентською організацією НУБіП України.

20.01.2022

Студентська рада

25

Першість коледжу з волейболу.

27.01-11.02.2022

Вдовін С.М.,

Іванова С.Д.,

Снісар І.П.

26

Майстер-клас до Міжнародного дня ювеліра «Розпізнавання асортименту та оцінка якості ювелірних виробів» для студентів 3 курсу групи 306(211)-Т.

31.01.2022

Вінник І.В.

27

Співпраця з волонтерськими організаціями Київської області.

Січень

Студентська рада

28

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Січень

Викладачі

29

Профорієнтаційні зустрічі з учнями 9-11 класів ЗОШ м. Ірпінь, м. Буча, смт. Гостомель (Бучанський район), смт. Боряднка (Бородянський район).

Січень

Викладачі

30

Організація роботи факультативу «Експерт».

Січень

Поцелуйко М.П.

31

Робота факультативів із загальноосвітніх предметів.

Січень

Викладачі факультативів

32

Робота підготовчих курсів для вступу до коледжу у 2022 році.

Січень

Викладачі