Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Ви­пуск­ник 11 кла­су Ірпінсь­ко­го ліцею № 3 обрав для здо­бут­тя фахо­вої освіти ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України», спеціальність 076 «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність».
27 червня 2022, 11:01
Про­фесійна орієнтація учнівсь­кої мо­лоді – один з пріори­тет­них на­прямів ро­бо­ти Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу НУБіП України.
25 червня 2022, 10:16
У НУБіП України на еко­номічно­му фа­куль­теті 24 черв­ня відбув­ся ви­пуск фахівців ба­ка­лаврів ден­ної та за­оч­ної форм здо­бут­тя освіти, се­ред яких - ви­пуск­ни­ки міжка­фед­раль­ної нав­чаль­ної ла­бо­ра­торії Ірпінськ...
24 червня 2022, 19:45
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на ЧЕРВЕНЬ 2022 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

1.

Виховна година до Міжнародного Дня захисту дітей «Наші права – щасливе майбутнє» для студентів груп 201-Е та 203-Ф.

01.06.2022

С. Іванова,

Л. Гурська

2.

Круглий стіл «Місія честі, любові, добра» до Дня захисту дітей провести для студентів 1-2 курсів.

01.06.2022

Л. Арбузіна

3.

Онлайн-захід до Дня захисту дітей для студентів 1-2 курсу.

01.06.2022

Н. Шмарко

4.

Соціальне відео до 1 червня «День захисту дітей».

01.03.2022

Р. Безпечна, члени студентської ради коледжу

5.

Захист звітів з виробничої практики студентами спеціальності 075 «Маркетинг», гр. 305-М.

02.06.2022

О. Погоріла,

А. Сиротенко

6.

Захист звітів з виробничої практики студентами спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» гр. 406-К, 407-К.

02.06.2022

О. Погоріла,

О. Дулова

7.

Розширене засідання старостату економічного відділення

02.06.2022

Н. Лісовська

8.

Захист звітів з виробничої практики студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування», гр. 301-О, гр. 302-О, 209-О.

03.06.2022

О. Погоріла,

Т. Талько

9.

Розширене засідання старостату відділення підприємництва та інформаційних технологій.

03.06.2022

Т. Семененко

10.

Онлайн-заняття з англійської мови для студентів 1 курсу до Всесвітнього Дня довкілля «Земля – наш спільний дім».

03.06.2022

А. Путро

11.

День відкритих дверей.

04.06.2022

В. Сова,                   А. Сиротенко,

О. Погоріла, завідувачі відділень

12.

Відеочелендж віршів до Міжнародного дня невинних дітей-жертв агресії серед студентів 1-2 курсу.

04.06.2022

Н. Шмарко

13.

«Збірник історій з війни студентів та викладачів Ірпінського фахового коледжу» до 4 червня: Міжнародний день невинних дітей-жертв агресії.

04.06.2022

Є. Руденко,

Д. Кузіна, члени студентської ради коледжу

14.

Усний журнал до Дня журналіста України  на тему: «Від окопів до мелодрами» для студентів групи 107-Т.

06.06.2022

Т. Мірча

15.

Літературний вечір «Сто відтінків творчості» для студентів груп 103-Ф та 202-О.

06.06.2022

О. Бажан

16.

Семінар-тренінг до Всесвітнього дня продовольчої безпеки «Що потрібно знати про якість і безпеку товарів!» для студентів та викладачів коледжу.

06.06.2022

І. Вінник

17.

Захист звітів з виробничої практики студентами спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», гр. 306-Т-1, 306-Т-2, 211-Т.

07.06.2022

О. Погоріла,

І. Вінник,

В. Вдович

18.

Психологічний семінар «Долаємо паніку. Вправи і поради, як стабілізуватися під час війни» для студентів 1 курсу.

07.06.2022

Т. Соболь

19.

Захист звітів з виробничої практики студентами спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. 303-Ф, 304-Ф, 210-Ф.

08.06.2022

О. Погоріла,

Л. Чайка

20.

Фоточелендж до Міжнародного дня друзів серед студентів 1-2 курсу.

09.06.2022

Н. Шмарко

21.

Відеоролик до Міжнародного дня друзів.

 

09.06.2022

Д. Шевченко, члени студентської ради коледжу

22.

Виховна година до Міжнародного дня друзів для студентів групи 207-К

10.06.2022

О. Дулова

23.

Звіт роботи гуртка «Юний підприємець» - «Досягнення, можливості, перспективи».

10.06.2022

О. Ковтун

24.

Атестація випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», гр. 303-Ф, 304-Ф, 210-Ф.

10.06.2022, 14.06.2022

Н. Лісовська, члени ЕК

25.

Відкритий просвітницький захід «Обережно! Вибухонебезпечні предмети» для студентів 1 курсу та викладачів коледжу.

11.06.2022

В. Кудрін

 

26.

Онлайн-зустріч зі студентами коледжу на тему: «Що ми будемо робити після війни?».

13.06.2022

Б. Кічак, члени студентської ради коледжу

27.

Звіт роботи гуртка «Споживач» - «Дайджест наших досліджень».

15.06.2022

М. Поцелуйко

28.

Психологічний тренінг для викладачів «Техніка маленьких кроків».

15.06.2022

Т. Соболь

29.

Флешмоб «Здоровий дух в здоровому тілі» серед студентів 1-2 курсів.

15.06.2022

С. Вдовін,

С. Іванова,

І. Снісар

30.

Атестація випускників спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», гр. 306-Т-1, 306-Т-2, 211-Т.

15.06.2022, 16.06.2022

Т. Семененко, члени ЕК

31.

Атестація випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування», гр. 301-О, гр. 302-О, 209-О.

17.06.2022, 20.06.2022

Н. Лісовська, члени ЕК

32.

Атестація випускників спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» гр. 406-К, 407-К.

17.06.2022, 20.06.2022

Т. Семененко, члени ЕК

33.

Онлайн-захід до Дня фермера для студентів 1 курсу.

19.06.2022

Н. Шмарко

34.

Діалог з юристом до Всесвітнього дня біженців для студентів 2 курсу.

20.06.2022

Н. Шмарко

35.

Круглий стіл «Наше біорізноманіття, наше життя, наше здоров'я» для студентів 1 курсу спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія».

20.06.2022

Н. Смолянчук

36.

Атестація випускників спеціальності 075 «Маркетинг», гр. 305-М.

21.06.2022

Т. Семененко, члени ЕК

37.

Відкрите засідання циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін.

22.06.2022

С. Іванова

 

38.

Засідання педагогічної ради коледжу.

23.06.2022

В. Сова,

Н. Федосєєва

39.

Відео-привітання для випускників «Випуск – 2022».

24.06.2022

А. Сиротенко

40.

Онлайн-захід до Міжнародного дня боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу для студентів 1 курсу.

26.06.2022

Н. Шмарко

41.

Онлайн-захід до Дня Конституції України для студентів 1-2 курсу.

28.06.2022

Н. Шмарко

42.

 

 

 

43.

Підвищення кваліфікації викладачів (навчання за програмами підвищення кваліфікації, участь у конференціях, семінарах тощо).

Червень

Викладачі

44.

Профорієнтаційні зустрічі з учнями 9-11 класів.

Червень

Викладачі, студентська рада коледжу

45.

Робота факультативу з англійської мови.

Червень

Луніна С.Ю.

46.

Робота підготовчих курсів для вступу до коледжу у 2022 році.

Червень

Н. Даль,

О. Федоровська