Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
21 ли­сто­па­да у рам­ках за­ходів де­ка­ди цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп`ютер­них тех­но­логій ви­кла­дач Ду­ло­ва О. І. про­ве­ла круг­лий стіл «Су­часні ви­на­хо­ди люд­ства».
Вчора о 15:45
21 ли­сто­па­да се­ред сту­дентів груп третьо­го кур­су еко­номічно­го відділен­ня відбув­ся огляд-кон­курс відео­ро­ликів на те­му «Май­бут­ня про­фесія очи­ма сту­дентів».
Вчора о 13:09
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на вересень 2019 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведенння

1

Оформлення тематичної виставки та випуск інформаційного бюлетеня «Музейна педагогіка: проблеми і перспективи».

03.09.19 р.

2

Зустріч студентів І курсу з адміністрацією.

04.09.19 р.

3

Зустріч адміністрації з мешканцями гуртожитку.

05.09.19 р.

4

Батьківські збори студентів І курсу.

06.09.19 р.

5

Засідання органів студентського самоврядування.

06.09.19 р.

6

Виїзне заняття-екскурсія до навчально-наукових (виробничих)  лабораторій кафедри фінансів НУБіП України.

09.09.19 р.

7

Виїзне заняття-екскурсія на виробниче підприємство ПрАТ «Олком».

12.09.19 р.

8

Виїзне заняття-екскурсія з дисципліни «Банківські операції»  у відділення ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ірпінь.

10.09-13.09.19 р.

9

Екскурсії до Ірпінського краєзнавчого музею груп 1 курсу.

За графіком

10

Спортивне свято «День першокурсника та ліцеїста».

25.09.19 р.

11

Відкрите практичне заняття з дисципліни «Податкова система».

19.09.19 р.

12

Участь у Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2019» (алгебра).

20.09.19 р.

13

Організація історичної фотовиставки до Дня партизанської слави України.

23.09.19 р.

14

Екскурсія на Міжнародну виставку реклами REX 2019.

26.09.19 р.

15

Віртуальна екскурсія до країни шоколаду.

28.09.19 р.

16

Виїзне засідання методичної ради та методичного об’єднання молодих викладачів на базі лабораторії педагогічного досвіду Державної установи «Науково-методичний центр вищої та перед вищої освіти».

25.09.19 р.

17

Профорієнтаційна робота зі школярами ЗОШ №3 м. Ірпінь.

26.09.19 р.

18

Тематичне засідання викладачів загальноосвітніх предметів «Аналіз стану успішності студентів нового набору. Шляхи і методи підвищення рівня базових знань першокурсників».

30.09.19 р.

19

Майстер-клас в рамках профорієнтаційного  проекту «Захисти свої права – створи своє майбутнє» серед учнів 9-11 класів ІАЛ ВП НУБіП України.

16.09.2019 р.

20

Організація проведення факультативних занять:

-     з української мови для студентів ІІ курсу;

-     з історії України для студентів ІІ курсу;

-     з математики для студентів ІІ курсу;

-     з товарознавства продовольчих товарів .

Вересень

 

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл, учнів про­фесійно-технічних учи­лищ та їх батьків ...
19 листопада 2019, 10:43
Всі оголошення