Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на вересень 2019 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведенння

1

Оформлення тематичної виставки та випуск інформаційного бюлетеня «Музейна педагогіка: проблеми і перспективи».

03.09.19 р.

2

Зустріч студентів І курсу з адміністрацією.

04.09.19 р.

3

Зустріч адміністрації з мешканцями гуртожитку.

05.09.19 р.

4

Батьківські збори студентів І курсу.

06.09.19 р.

5

Засідання органів студентського самоврядування.

06.09.19 р.

6

Виїзне заняття-екскурсія до навчально-наукових (виробничих)  лабораторій кафедри фінансів НУБіП України.

09.09.19 р.

7

Виїзне заняття-екскурсія на виробниче підприємство ПрАТ «Олком».

12.09.19 р.

8

Виїзне заняття-екскурсія з дисципліни «Банківські операції»  у відділення ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ірпінь.

10.09-13.09.19 р.

9

Екскурсії до Ірпінського краєзнавчого музею груп 1 курсу.

За графіком

10

Спортивне свято «День першокурсника та ліцеїста».

25.09.19 р.

11

Відкрите практичне заняття з дисципліни «Податкова система».

19.09.19 р.

12

Участь у Всеукраїнській дистанційній олімпіаді «Всеосвіта Осінь-2019» (алгебра).

20.09.19 р.

13

Організація історичної фотовиставки до Дня партизанської слави України.

23.09.19 р.

14

Екскурсія на Міжнародну виставку реклами REX 2019.

26.09.19 р.

15

Віртуальна екскурсія до країни шоколаду.

28.09.19 р.

16

Виїзне засідання методичної ради та методичного об’єднання молодих викладачів на базі лабораторії педагогічного досвіду Державної установи «Науково-методичний центр вищої та перед вищої освіти».

25.09.19 р.

17

Профорієнтаційна робота зі школярами ЗОШ №3 м. Ірпінь.

26.09.19 р.

18

Тематичне засідання викладачів загальноосвітніх предметів «Аналіз стану успішності студентів нового набору. Шляхи і методи підвищення рівня базових знань першокурсників».

30.09.19 р.

19

Майстер-клас в рамках профорієнтаційного  проекту «Захисти свої права – створи своє майбутнє» серед учнів 9-11 класів ІАЛ ВП НУБіП України.

16.09.2019 р.

20

Організація проведення факультативних занять:

-     з української мови для студентів ІІ курсу;

-     з історії України для студентів ІІ курсу;

-     з математики для студентів ІІ курсу;

-     з товарознавства продовольчих товарів .

Вересень

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення