Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
27 січня 2022 ро­ку відбу­ло­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди
Вчора о 12:51
26 січня клас­ний керівник групи 207-К Олек­сандра Ду­ло­ва про­ве­ла го­ди­ну спілку­ван­ня, при­свя­че­ну Міжна­род­но­му Дню за­хи­сту пер­со­наль­них да­них.
27 січня 2022, 14:56
25 січня відбу­ла­ся зустріч здо­бу­вачів освіти 4 кур­су спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» з ІТ-фахівцем – ви­пуск­ни­ком ко­ле­джу, нині сту­ден­том НУБіП України.
26 січня 2022, 14:51
У ко­леджі відзна­чи­ли День Со­бор­ності.
22 січня 2022, 12:09
У ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» відбув­ся літе­ра­тур­но-на­ро­до­знав­чий вечір – ек­с­курс в історію но­ворічних свят «Ре­тро Ялин­ка-2022»
22 січня 2022, 12:07
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на ГРУДЕНЬ 2021 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

1

Акція «Зупинись - доки не пізно» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

01.12.2021

Кириленко Т.Я., студентська рада гуртожитку

2

Інфо-лекція «Моя професія – моє майбутнє» для ліцеїстів 9 класу ІАЛ НУБіП України

01.12.2021

Черненька Л.Б.,

Іванова С.М.

3

Інформаційна година на тему: «Фіскальний касовий чек: поняття, правові засади, реквізити» для ліцеїстів Ірпінського академічного ліцею НУБіП України

01.12.2021

Вінник І.В., Ковтун О.П.

4

Усний журнал «Іван Франко - Мойсей України» за участі студентів 1 курсу Ірпінського фахового коледжу та учнів 9-х класів Ліцею №3 Гостомельської селищної ради

01.12.2021

Федоровська О.О.

5

«Literature Quiz IRPІN» (Ірпінь.Україна.Світ) за участі учнів 9-10 класів ІЛІТ-МАН

02.12.2021

Клименко Л.В.

6

Конкурс презентацій «Видатні борці за права людини» серед студентів 1 курсу

03.12.2021

Берегеля І.В., Шмарко Н.С.

7

Історичний Quiz для студентів 1-2 курсів, їх батьків та викладачів

03.12.2021

Куракіна О.В., Семененко Т.А.

8

Участь студентів гр. 101-О, 111-Ф у Міжнародному фестивалі шістдесятництва та дисидентського руху, МАН (завершальний етап, представлення локальних проєктів)

04.12.2021

Шмарко Н.С.

9

Акція «Листівка воякові»

06.12.2021

Студентська рада гуртожитку

10

Тематична виставка літератури в бібліотеці коледжу на тему: «Героїв стежина – від батька до сина»

06.12.2021

Горніч Н.В.

11

Засідання гуртка «Аналітик»

07.12.2021

Іванова С.М., Гурська Л.Л.

12

Тренінг «Увага! Перевір свій товарний чек» для ліцеїстів  Ірпінського академічного ліцею НУБіП України

08.12.2021

Ковтун О.П.

13

Години спілкування у студентських групах з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України: «Свято доблесті і мужності»

08.12.2021

Куратори академічних груп

14

Вебінар «Інформування споживачів щодо маркування харчових продуктів» для студентів 1 курсу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

10.12.2021

Вінник І.В.

15

Участь гуртківців у Всеукраїнському молодіжному мистецькому фестивалі ім.Івана Коваленка – 2021

10.12.2021

Шмарко Н.С.

16

Педагогічний семінар на тему: «Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості фахової передвищої освіти та критерії акредитації освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів»

13.12.2021

Сова В.М.

17

Виховні години до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: «Вони врятували життя»

14.12.2021

Куратори академічних груп

18

Засідання гуртка «Кліо»

14.12.2021

Куракіна О.В.

19

Бесіда на тему: «Емоційний інтелект і його вплив на формування кар’єри молодого спеціаліста» зі студентами групи 305-М

15.12.2021

Когут Б.Д.

20

Педагогічний семінар «Створення сучасного електронного посібника. Інфографіка»

15.12.2021

Мірча Т.П., Дулова О.І.

21

Відкрите заняття з інтегрованого курсу «Природничі науки» (Модуль «Людина») для студентів 1 курсу групи 102-О

15.12.2021

Смолянчук Н.В.

22

Спортивне свято «Козацькі розваги» серед студентів 1 курсу (за очного формату навчання)

15.12.2021

Викладачі

 фіз.  культури

23

Конкурс інфографік «Моя майбутня професія» серед студентів 2 курсу груп 202-О, 203-Ф, 204-М, 205-Т

16.12.2021

Голуб Є.С.

24

Засідання гуртка «Споживач»

16.12.2021

Поцелуйко М.П.

25

Засідання гуртка «Вебери»

16.12.2021

Дулова О.І.

26

Збори трудового колективу

17.12.2021

Чайка Л.В.

27

Благодійна акція до Дня Святого Миколая «Добре серце»

17.12.2021

Шмарко Н.С.

28

Представлення матеріалів на конкурс «Педагогічний Оскар – 2022» до ДУ «НМЦ ВФПО»

20.12.2021

Викладачі,

Погоріла О.І.

29

Засідання педагогічної ради коледжу

21.12.2021

Сова В.М., Федосєєва Н.І.

30

Виховна година до Дня подарунків для студентів групи 207-К

22.12.2021

Дулова О.І.

31

Психологічний тренінг: «Запобігання психологічному вигоранню серед працівників коледжу під час пандемії»

23.12.2021

Когут Б.Д.

32

Засідання гуртка «Юний споживач»

23.12.2021

Ковтун О.П.

33

Старостати відділень

Щотижня

Завідувачі відділень

34

Спортивні змагання за першість коледжу з баскетболу серед студентів 1 курсу (за очного формату навчання)

Грудень

Викладачі

 фіз.  культури

35

Підготовка та видання навчально-методичних матеріалів (за індивідуальними планами викладачів)

Грудень

Викладачі

36

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Протягом грудня

Викладачі

37

Профорієнтаційні зустрічі з учнями 9-11 класів ЗОШ м. Ірпінь, м. Буча, смт. Гостомель (Бучанський район), смт. Боряднка (Бородянський район)

Грудень

Викладачі

38

Робота факультативів

Грудень

Викладачі факультативів