Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9 жо­втня 2019 р. ви­кла­дачі ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли тренінг «Твоє май­бутнє у сфері торгівлі».
11 жовтня 2019, 22:28
9 жо­втня ви­кла­дач українсь­кої літе­ра­ту­ри Фе­до­ровсь­ка О.О. про­ве­ла про­форієнтаційну бесіду з уч­ня­ми 9-го кла­су Си­няківсь­ко­го хіміко-тех­но­логічно­го ліцею.
11 жовтня 2019, 22:23
11 жо­втня бу­ло про­ве­де­но виїзне за­нят­тя-ек­с­курсію для сту­дентів спеціаль­ності 123 «Комп`ютер­на інже­нерія» групи 407-К
11 жовтня 2019, 22:22
з 2 по 10 жо­втня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­лась де­ка­да здо­ро­во­го спо­со­бу жит­тя.
11 жовтня 2019, 22:20
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на жовтень 2019 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведенння

1.

Випуск чергового номера електронного інформаційного вісника на тему: «Сучасні форми і методи профорієнтації учнівської молоді»

01.10.19 р.

2.

Профорієнтаційна робота в Чорногородській ЗОШ І-ІІ ст. Макарівського району Київської області

01.10.19 р.

3.

Екскурсія до музею-садиби Г.П. Кочура для студентів І курсу груп 105-М,  106-Т

01.10.19 р. 03.10.19 р.

4.

Зустріч із заступником начальника Північного офісу Держаудитслужби України Іванським А.Й. для студентів 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

01.10.19 р.

5.

Стажування викладачів в Університеті економіки – Wyższa Szkoła Gospodarki (м. Бидгощ, Польща)

01-05.10.19 р.

6.

Вікторина серед студентів коледжу до Міжнародного дня перекладача

30.09-02.10.19 р.

7.

Музична драма «Мати-наймичка» за творами Тараса Шевченка

02.10.19 р.

8.

Святковий концерт до Дня працівників освіти

03.10.19 р.

9.

Профорієнтаційна робота в Ірпінській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. №12 з вивченням іноземних мов (школа лінгвістики) імені З. Алієвої

04.10.19 р.

10.

Участь студентів 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна інженерія» у конференції із працевлаштування Recruitment Day 6: IT

05.10.19 р.

11.

Зустріч з фахівцем банку Гончаруком О.О. – випускником ІЕК

07.10.19 р.

12.

Відкрите заняття факультативу з товарознавства продовольчих товарів

07.10.19 р.

13.

Профорієнтаційна робота в Ірпінській спеціалізованій ЗОШ І-ІІІ ст. художнього профілю №1 ім. А.С. Макаренка

08.10.19 р.

14.

Тренінг «Твоє майбутнє у сфері торгівлі» для студентів 1 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

09.10.19 р.

15.

Зустріч студентів ІІ курсу з адміністрацією

09.10.19 р.

16.

Виїзне заняття-екскурсія з дисципліни «Податкова система» до ЦОП Ірпінської ДПІ Ірпінського управління ГУ ДФС у Київській області студентів 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

10.10.19 р.

17.

Участь викладачів у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції» у НУБіП України

10.10.19 р.

18.

Конкурс образотворчого мистецтва серед студентів коледжу

10.10.19 р.

19.

Педагогічний семінар «Впровадження електронного підручника в освітній простір сучасного закладу вищої освіти»

17.10.19 р.

20.

ДПА у формі ЗНО у 2020 році: батьківські збори студентів ІІ курсу

11.10.19 р.

21.

Відкрите заняття з дисципліни «Теорія електричних і магнітних кіл»

15.10.19 р.

22.

Віртуальна подорож у світ маркетингу для студентів 1 курсу спеціальності 075 Маркетинг

16.10.19 р.

23.

Профорієнтаційна робота у школах Київської області (с.Блиставиця, с.Лубянка, с.Озера)

17.10.19 р.

24.

Засідання атестаційної комісії

17.10.19 р.

25.

Майстер-клас в рамках профорієнтаційного  проекту «Захисти свої права – створи своє майбутнє» для учнів Бучанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, №2, № 4

18.10.19 р.

26.

Відкрите практичне заняття з дисципліни «Контроль і ревізія»

18.10.19 р.

27.

Тренінг з фахівцем торгівлі «Поради від професіонала» для студентів 3 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

22.10.19 р.

28.

Профорієнтаційна робота в Ірпінській ЗОШ І-ІІІ ст. №17

23.10.2019

29.

Екскурсія на Міжнародну виставку WorldFood2019

24.10.19 р.

30.

Сумісне засідання методичного об’єднання молодих викладачів і методичного об’єднання класних керівників груп: «Роль педагогічного колективу в організації роботи органів учнівського, студентського самоврядування»

24.10.19 р.

31.

Профорієнтаційний проект «Зроби свій вибір – знайди свій шлях» за участі студентів 3 курсу

25.10.19 р.

32.

Відкрите заняття з дисципліни «Архітектура комп’ютерів»

29.10.19 р.

33.

Конкурс «Коледж має таланти»

30.10.19 р.

34.

Заняття-екскурсія на Міжнародну виставку ефективних рішень для агробізнесу «AgroComplex-2019» студентів 3 курсу спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування

30.10.19 р.

35.

Відбірковий етап конкурсних робіт на конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР – 2020» у циклових комісіях коледжу

31.10.19 р.

36.

Профорієнтаційна робота в КЗ «Гаврилівський заклад ЗСО І-ІІІ ст.» №8

Жовтень

37.

Профорієнтаційна робота в НВК «Синяківський хіміко-технологічний ліцей-ЗЗСО І-ІІ ст.»

Жовтень

38.

Профорієнтаційна робота в Ірпінській ЗОШ І-ІІІ ступенів №13

Жовтень

39.

Проведення факультативних занять з української мови, з історії України, з математики, з товарознавства продовольчих товарів

Жовтень

 

Оголошення
16 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся профілак­тич­но-освітня те­ма­тич­на акція «Профілак­ти­ка вжи­ван­ня пси­хо­ак­тив­них ре­чо­вин се­ред мо­лоді».
11 жовтня 2019, 22:29
10 жо­втня о 12год. 10 хв. в кабінеті українсь­кої мо­ви відбу­деть­ся відкрит­тя Х Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
04 жовтня 2019, 15:53
8 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
03 жовтня 2019, 17:20
3 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся свят­ко­вий кон­церт до Дня працівників освіти.
30 вересня 2019, 21:52
2 жо­втня 2019 ро­ку о 13.30 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся ви­ста­ва «Ма­ти-най­мич­ка».
30 вересня 2019, 16:00
Всі оголошення