Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
9-10 груд­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь в Київсь­ко­му об­лас­но­му мо­лодіжно­му фо­румі.
11 грудня 2019, 21:10
10 груд­ня спеціаліст ви­щої кваліфікаційної ка­те­горії, ви­кла­дач-ме­то­дист Даль На­та­ля Ва­лен­тинівна про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з ма­те­ма­ти­ки у групі 105- М з ви­ко­ри­стан­ням пе­да­гогічної тех­но­логії фор­му­ван...
11 грудня 2019, 21:09
9 груд­ня 2019 ро­ку ви­кла­дач цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі к.с-г.н. По­це­луй­ко М.П. провів прак­тичні за­нят­тя для учнів 9 класів Ірпінсь­ко­го ака­демічно­го ліцею НУБіП України
11 грудня 2019, 13:02
6 груд­ня член цик­ло­вої комісії фун­да­мен­таль­них дис­циплін та комп’ютер­них тех­но­логій По­горіла О.І. про­ве­ла відкри­те за­нят­тя з дис­ципліни «Тех­но­логія га­лузі».
10 грудня 2019, 22:29
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на листопад 2019 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведенння

1

Участь студентів 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування в ІV Науково-практичному семінарі «Професійні компетентності фінансиста в умовах сучасних викликів» на базі  економічного факультету НУБіП

05.11.2019р.

2

І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика

05.11.2019р.

3

Участь у конференції «Дівчата в ІТ» (СІSСО) на базі НУБіП України

06.11.2019р.

4

Екскурсія в Музей НТКУ

06.11.2019р.

5

Відкрите заняття з дисципліни «Основи охорони праці»

06.11.2019р.

6

І етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді ім.Т.Шевченка

07.11.2019р.

 

7

Виїзне практичне заняття-екскурсія. Участь у IV Міжнародному форумі «INNOVATION MARKET»

07.11.2019р.

 

8

Комунікація з батьками студентів 1-2 курсу (у рамках заходу зустріч батьків з представниками ювенальної превенції Ірпінського відділу поліції)

08.11.2019р.

 

9

Участь у профорієнтаційному заході «День кар'єри – 2019» м. Вишневе

08.11.2019р.

 

10

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності

08.11.2019р.

 

11

Круглий стіл «Українська мова – мова професійного спілкування»

08.11.2019р.

 

12

Профорієнтаційна робота в Чорногородській ЗОШ І-ІІ ст. Макарівського району Київської області

08.11.2019р.

 

13

Конкурс плакатів «Споживаймо якісне!» до Всесвітнього Дня якості

11.11.2019р.

14

Віртуальна подорож у «Світ фінансів» для студентів 1 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

11.11.2019р.

15

Навчальний тренінг «WELCOME до світу фінансів» для студентів 1 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування

12.11.2019р.

16

Інтелектуально-спортивна гра «Квест» серед студентів ІІІ курсу економічного відділення

13.11.2019р.

17

День гостинності циклової комісії маркетингу і торгівлі для учнів шкіл Ірпінського регіону – «Дізнайся споживач»

13.11.2019р.

18

Відкрита лекція з дисципліни «Обладнання підприємств торгівлі»

13.11.2019р.

19

Профорієнтаційна гра-вікторина для учнів 9 класу ліцею №3 м. Ірпінь на базі коледжу

14.11.2019р.

20

Відвідування студентами 3 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування Міжнародної виставки «Освіта за кордоном»

15.11.2019р.

21

Участь студентів у ІІ Регіональній студентській науково-практичній конференції «Ефективне використання енергії: стан  і перспективи» на базі Подільського Державного агротехнічного університету (м. Кам̍янець-Подільський)

15.11.2019р.

22

Екскурсія на Яготинський маслозавод для студентів 3 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15.11.2019р.

23

Профорієнтаційний проект «Зроби свій вибір – знайди свій шлях» за участі студентів 3 курсу (м. Яготин)

15.11.2019р.

24

Відвідування педагогічними працівниками виставки «Освіта та кар’єра – День студента 2019»

15-16.11.2019р.

25

Олімпіада з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів груп 201О, 202О, 203Ф, 204М

18.11.2019р.

26

Олімпіада з дисципліни «Фінанси підприємства» для студентів груп 303Ф-1, 303(209)Ф-2, 301О, 302(208)О

19.11.2019р.

27

Олімпіада з математики серед студентів І курсу

19.11.2019р.

28

Гра-вікторина «Як ми знаємо контроль і ревізію?» серед студентів груп 301О, 302(208)О

20.11.2019р.

29

Студентська науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні»

20.11.2019р.

30

Святковий концерт до Дня працівників сільського господарства та Міжнародного дня студента

20.11.2019р.

31

Виховна година до Дня Гідності і Свободи

20.11.2019р.

32

Круглий стіл «Сучасні винаходи людства»

21.11.2019р.

33

Огляд відеороликів на тему: «Майбутня професія очима студентів» серед студентів ІІІ курсу

21.11.2019р.

34

Проведення психолого-педагогічного семінару  «Поєднання інноваційних і традиційних  технологій навчання як чинник забезпечення дієвості знань»

21.11. 2019р.

35

Конкурс усного рахунку (додавання) серед студентів І курсу

21-22.11.2019р.

36

Відкрите заняття з інформатики

22.11.2019р.

37

Майстер-клас «Золоті правила ділового етикету» для студентів 2 курсу спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

22.11.2019р.

38

Виїзний майстер-клас в рамках профорієнтаційного  проекту «Захисти свої права – створи своє майбутнє» для учнів шкіл Ірпінського регіону

25.11.2019р.

39

Олімпіада з англійської мови серед студентів І курсу

 

26.11.2019р.

 

40

Олімпіада з інформатики серед студентів ІІ курсу

26.11.2019р.

41

Воркшоп «Історія, технологія, дизайн» до Міжнародного Дня чоботаря

26.11.2019р.

42

Круглий стіл «Культура, звичаї та традиції країни, мова якої вивчається»

27.11.2019р.

 

43

Конкурс студентських презентацій «Обсерваторії світу»

27.11.2019р.

44

Виховна година до Міжнародного дня студента

27.11.2019р.

45

Завершальний етап відбору робіт на конкурс професійної майстерності педагогічних працівників технікумів і коледжів «Педагогічний ОСКАР – 2020»

28.11. 2019р.

46

Студентська конференція «Нобелевські лауреати ХХІ століття»

28.11.2019р.

47

Олімпіада з дискретної математики серед студентів ІІ курсу

28.11.2019р.

48

Відкрите заняття  з дисципліни «Технологія галузі»

28.11.2019р.

49

ІІІ Міжвузівська студентсько-учнівська науково-практична конференція з англійської мови «The Exciting world of English»

29.11.2019р.

 

50

Тренінг з фахівцем маркетингу «Поради від професіонала» для студентів 3 курсу спеціальності 075 Маркетинг

29.11.2019р.

 

51

Профорієнтаційна зустріч з учнями Ірпінської СЗШ І-ІІІ ст. художнього профілю №1 ім. А.С.Макаренка. Презентація проєктної діяльності студентів спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

Листопад

52

Фотовиставка-конкурс «Барви осені - 2019»

Листопад

53

Спартакіада коледжу з баскетболу

Листопад

Оголошення
За­про­шуємо на нав­чаль­но-кон­суль­таційні за­нят­тя з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Щойно
18 груд­ня 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­деть­ся спор­тивне свя­то «Ко­за­цькі роз­ва­ги».
Вчора о 15:36
03 груд­ня 2019 ро­ку в гур­то­жит­ку ко­ле­джу відбу­деть­ся акція «Жи­ви без­печ­но» до Все­світньо­го дня бо­роть­би зі СНІДом.
30 листопада 2019, 13:50
29 листопада 2019, 19:02
Всі оголошення