Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
Вчора о 20:58
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на січень 2020 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

1.

Воркшоп «Психологічний вплив реклами» для учнів ІАЛ НУБіП України

17.01.2020 р.

2.

Майстер-клас з дослідження вмісту нітратів у імпортних овочах і фруктах (органолептична та фізико-хімічна оцінка) на базі лабораторії «Дослідження якості харчових продуктів»

18.01.2020 р.

3.

Участь у круглому столі в рамках співпраці з батьківською громадою «Ліцей-коледж-університет» (на базі ІАЛ НУБіП України)

20.01.2020 р.

4.

Виховна година на тему: «Всесвітній день снігу: значення і традиції веселого свята»

20.01.2020 р.

5.

Методичні посиденьки «Калейдоскоп педагогічних ідей»

22.01.2020 р.

6.

Вікторина до Дня Соборності України серед груп 1 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»

22.01.2020 р.

7.

Гра-вікторина «Економічна абетка» для ліцеїстів 9 класу ІАЛ НУБіП України

23.01.2020 р.

8.

Засідання педагогічної ради коледжу

23.01.2020 р.

9.

Розширені засідання циклових комісій за участю адміністрації коледжу:

-    циклова комісія гуманітарних дисциплін;

-    циклова комісія фінансово-економічних та облікових дисциплін;

-    циклова комісія маркетингу і торгівлі;

-    циклова комісія фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій.

 

 

27.01.2020 р.

28.01.2020 р.

29.01.2020 р.

30.01.2020 р.

10.

Профорієнтаційна робота

Січень

11.

Спартакіади коледжу з волейболу

Січень

12.

Проведення факультативних занять з української мови, з історії України, з математики

Січень