Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Поселення у гуртожиток буде проводитись з 9:00 до 17:00:

  • 28 – 29 серпня 2020 року для студентів 1 курсу (новий набір);
  • 31 серпня 2020 року для студентів 2-4 курсу.

Поселення здійснюватиметься за наявності довідки від дерматолога та довідки про проходження флюорографії.

Вартість проживання у гуртожитку складає 392 грн./міс. або 1568 грн./за перший семестр.

Квитанція на оплату проживання видається при поселенні.

Якщо студенту не виповнилося 18 років, для підписання угоди на проживання в гуртожитку необхідна присутність одного з батьків.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи