Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

РОЗПОРЯДОК РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

на період з 27.08.2019 р. по 02.09.2019 р.

Дата

Вид роботи, назва заходів

Місце проведення

27 серпня

вівторок

 

 

900  - 1000 - нарада класних керівників

Аудиторія № 12

корпус №2

1000 - 1100 - нарада викладачів

Аудиторія № 12

корпус №2

З 1100 - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

В закріплених аудиторіях

1100 - 1700 - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

 

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

28 серпня середа

З 900 - приймання заборгованості за результатами успішності за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

 

1000 - 1200 - засідання циклових комісій. Розгляд Комплексного плану роботи коледжу на 2019-2020 н.р.

 

1200 - 1700 - підготовка навчальних кабінетів, лабораторій до нового навчального року; підготовка навчально-методичної документації

 

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

29 серпня

четвер

 

1000 - засідання педагогічної ради

Конференцзал корпусу №2

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів нового набору

Гуртожиток

30 серпня

п’ятниця

1000 - Урочисте свято «День знань»

Актова зала

900 - 1700 - поселення в гуртожиток студентів старших курсів

Гуртожиток

02 вересня

понеділок

 

1 пара 830 - 950

Тематична лекція

В аудиторіях

2, 3 пара - заняття згідно з розкладом

В аудиторіях

 

Навчальна частина