Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

29 серпня 2019 року о 10.00 год.  у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

 

  1.  Обрання секретаря педагогічної ради на 2019-2020 навчальний рік.
  2.  Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2019 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
  3. Підсумки навчальної,  методичної та виховної роботи педагогічного колективу за  2018-2019 навчальний рік. Доповідають заступники директора -  з навчальної роботи Сова В.М., з виховної роботи – Сиротенко А.О.
  4. Про основні завдання педагогічного колективу коледжу на 2019-2020 навчальний рік. Доповідає директор коледжу Ільченко Н.В.
  5. Затвердження складу Ради роботодавців. Інформація директора Ільченко Н.В.
  6. Різне.

 

 

На засідання педагогічної ради запрошуються:

-       директор Ірпінського академічного ліцею НУБіП України;

-       роботодавці;

-       представники органів студентського самоврядування.

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення