Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Вступ­на кам­панія - відповідаль­на по­ра для нав­чаль­них за­кладів, абітурієнтів та їх батьків.
01 липня 2021, 14:10
у рам­ках співпраці між ко­ле­джем та Національ­ним універ­си­те­том біоре­сурсів і при­ро­до­ко­ри­сту­ван­ня України сту­ден­ти спеціаль­ності «Мар­ке­тинг» взя­ти участь в он­лайн-кон­курсі «Шко­ла мар­ке­тин­гу».
01 липня 2021, 14:01
25 черв­ня 2021 ро­ку відбу­ло­ся Свя­то вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам ОКР «Мо­лод­ший спеціаліст».
26 червня 2021, 12:26
Всі новини

29 серпня 2019 року о 10.00 год.  у конференцзалі

навчального корпусу № 2 відбудеться засідання

педагогічної ради коледжу

 

Порядок денний:

 

  1.  Обрання секретаря педагогічної ради на 2019-2020 навчальний рік.
  2.  Аналіз профорієнтаційної роботи та проблеми вступної кампанії 2019 року.  Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І.
  3. Підсумки навчальної,  методичної та виховної роботи педагогічного колективу за  2018-2019 навчальний рік. Доповідають заступники директора -  з навчальної роботи Сова В.М., з виховної роботи – Сиротенко А.О.
  4. Про основні завдання педагогічного колективу коледжу на 2019-2020 навчальний рік. Доповідає директор коледжу Ільченко Н.В.
  5. Затвердження складу Ради роботодавців. Інформація директора Ільченко Н.В.
  6. Різне.

 

 

На засідання педагогічної ради запрошуються:

-       директор Ірпінського академічного ліцею НУБіП України;

-       роботодавці;

-       представники органів студентського самоврядування.