Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Сту­ден­ти та ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у Дні відкри­тих две­рей НУБіП України
23 листопада 2020, 11:55
Гра-вікто­ри­на «Моя май­бут­ня про­фесія» зі сту­ден­та­ми ІІІ кур­су еко­номічно­го відділен­ня, які опа­но­ву­ють спеціальність 071 «Облік і опо­дат­ку­ван­ня».
18 листопада 2020, 09:50
16 ли­сто­па­да відбу­ла­ся он­лайн-зустріч сту­дентів еко­номічно­го відділен­ня з ви­пуск­ни­цею ко­ле­джу – го­лов­ним бух­гал­те­ром то­ва­ри­ства з об­ме­же­ною відповідальністю «ІКФ»
17 листопада 2020, 12:31
Всі новини

Графік освітнього процесу*

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на І семестр 2020-2021 н.р.

 

Початок навчання в І семестрі 2020-2021 навчального року:

1 курс (на основі 9 кл.) – з 01 вересня (очно, І зміна)

1 курс (на основі 11 кл.) – з 15 вересня (очно, І зміна)

2 курс – з 01 вересня (очно, І зміна)

3 курс – з 01 вересня (очно, ІІ зміна)

4 курс – з 01 вересня (очно, ІІ зміна)

Курс навчання

Період аудиторного навчання

Період дистанційного навчання

Зимова екзаменаційна сесія

1 курс

(на основі 9 кл.)

01.09-27.09.2020

(4 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-27.12.2020

(6 тижні)

28.09-11.10.2020

(2 тижні)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

-

1 курс

(на основі 11 кл.)

15.09-27.09.2020

(2 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-13.12.2020

(4 тижні)

28.09-11.10.2020

(2 тижні)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

14.12-27.12.2020

(2 тижні)

очно

2 курс

01.09-27.09.2020

(4 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-27.12.2020

(6 тижні)

28.09-11.10.2020

(2 тижні)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

-

3 курс

 

01.09-11.10.2020

(6 тижнів)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

30.11-13.12.2020

(2 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-29.11.2020

(2 тижні)

14.12-27.12.2020

(2 тижні)

очно

4 курс

01.09-11.10.2020

(6 тижнів)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

30.11-13.12.2020

(2 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-29.11.2020

(2 тижні)

14.12-27.12.2020

(2 тижні)

очно

* Примітка: Графік освітнього процесу може корегуватися в залежності від стану епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні.