Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
03 ве­рес­ня відбу­ли­ся збо­ри меш­канців гур­то­жит­ку - сту­дентів но­во­го на­бо­ру
04 вересня 2020, 11:06
1 ве­рес­ня 2020 ро­ку для сту­дентів ко­ле­джу був про­ве­де­ний єди­ний пер­ший урок
02 вересня 2020, 09:39
Те­ма­тич­на зустріч з на­го­ди Дня знань для сту­дентів но­во­го на­бо­ру
02 вересня 2020, 09:35
01 вересня 2020, 08:34
Всі новини

Графік освітнього процесу*

у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

на І семестр 2020-2021 н.р.

 

Початок навчання в І семестрі 2020-2021 навчального року:

1 курс (на основі 9 кл.) – з 01 вересня (очно, І зміна)

1 курс (на основі 11 кл.) – з 15 вересня (очно, І зміна)

2 курс – з 01 вересня (очно, І зміна)

3 курс – з 01 вересня (очно, ІІ зміна)

4 курс – з 01 вересня (очно, ІІ зміна)

Курс навчання

Період аудиторного навчання

Період дистанційного навчання

Зимова екзаменаційна сесія

1 курс

(на основі 9 кл.)

01.09-27.09.2020

(4 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-27.12.2020

(6 тижні)

28.09-11.10.2020

(2 тижні)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

-

1 курс

(на основі 11 кл.)

15.09-27.09.2020

(2 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-13.12.2020

(4 тижні)

28.09-11.10.2020

(2 тижні)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

14.12-27.12.2020

(2 тижні)

очно

2 курс

01.09-27.09.2020

(4 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-27.12.2020

(6 тижні)

28.09-11.10.2020

(2 тижні)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

-

3 курс

 

01.09-11.10.2020

(6 тижнів)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

30.11-13.12.2020

(2 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-29.11.2020

(2 тижні)

14.12-27.12.2020

(2 тижні)

очно

4 курс

01.09-11.10.2020

(6 тижнів)

02.11-15.11.2020

(2 тижні)

30.11-13.12.2020

(2 тижні)

12.10-01.11.2020

(3 тижні)

16.11-29.11.2020

(2 тижні)

14.12-27.12.2020

(2 тижні)

очно

* Примітка: Графік освітнього процесу може корегуватися в залежності від стану епідеміологічної ситуації в Ірпінському регіоні.

Оголошення
Ува­га! Графік освітньо­го про­це­су у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» на І се­местр 2020-2021 н.р.
31 серпня 2020, 11:06
Всі оголошення