Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
Вчора о 20:58
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
Вчора о 20:52
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
Вчора о 20:50
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

У зв’язку з переходом на новий формат рахунків, з 1 січня 2020 року змінилися реквізити для оплати навчання, проживання в гуртожитку та інші послуги.

Просимо бути уважними та сплачувати за новими реквізитами!

Одержувач платежу: ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

Банк: Державна казначейська служба України, м.Київ

ЄДРПОУ: 33295386

Реєстраційні рахунки відповідно:

Назва послуги

Номер рахунку

За навчання

UA658201720313291003201015885

За проживання в гуртожитку, відшкодування вартості електроенергії

UA668201720313261003202015885

За студентський квиток, залікову книжку, диплом та додаток до диплома, дублікати навчальних документів

UA668201720313261003202015885

За додаткові освітні послуги (курси та факультативи)

UA658201720313291003201015885

За послуги з поновлення, переведення

UA668201720313261003202015885