Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

У зв’язку з переходом на новий формат рахунків, з 1 січня 2020 року змінилися реквізити для оплати навчання, проживання в гуртожитку та інші послуги.

Просимо бути уважними та сплачувати за новими реквізитами!

Одержувач платежу: ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»

Банк: Державна казначейська служба України, м.Київ

ЄДРПОУ: 33295386

Реєстраційні рахунки відповідно:

Назва послуги

Номер рахунку

За навчання

UA658201720313291003201015885

За проживання в гуртожитку, відшкодування вартості електроенергії

UA668201720313261003202015885

За студентський квиток, залікову книжку, диплом та додаток до диплома, дублікати навчальних документів

UA668201720313261003202015885

За додаткові освітні послуги (курси та факультативи)

UA658201720313291003201015885

За послуги з поновлення, переведення

UA668201720313261003202015885

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення