Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

Згідно з рішенням Об’єднаної Ради студентського самоврядування в календарний період лютого-квітня 2020 року проводитиметься перший етап фотоконкурсу на тему : «Бажанням - бути! Мріям - здійснюватися!»

Метою Конкурсу є виявлення творчих здібностей, оригінального підходу студентів у галузі фотомистецтва.

До участі в конкурсі запрошуються всі студенти коледжу.

Кураторам академічних груп організувати участь студентів у Конкурсі.

Готові роботи подати заступнику директора з виховної роботи до 10 квітня 2020 року в електронному вигляді.

Вимоги до авторських фотографій та їх оцінювання:

 1. До участі допускаються індивідуальні роботи, які відповідають тематиці Конкурсу.
 2. Приймаються як окремі роботи, так і цикли.
 3. Роботи мають бути власною розробкою учасника.
 4. Роботи оцінюються шляхом відкритого голосування на електронних ресурсах коледжу з 11 по 24 квітня 2020 року за такими критеріями:
  • ідея;
  • відповідність тематиці Конкурсу та її назві;
  • художня майстерність;
  • оригінальність;
  • новаторство;
  • якість та естетичність;
  • майстерність і акуратність виконання.

5. На роботі має бути зазначено інформацію: ПІБ виконавця, назва роботи, навчальний заклад.

6.Фотографії, що не відповідають вимогам, для участі приймаються.

 

Андрій Сиротенко,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення