Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

 

План декади

 циклової комісії маркетингу і торгівлі

 з 05.03.19 р. по 15.03.19 р.

Дата

Назва заходу

Відповідальний, час і місце проведення

05.03.19

Відкрите засідання гуртка «Споживач» на тему

«Дослідження рибних консервів на відповідність НД»

Поцелуйко М.П.

12:00, ауд.50

06.03.19

Відкрита виховна година «Я – споживач».

Групи 105-Т, 205(110) -Т

Вінник І.В.

Ковтун О.П.

13:30, ауд.54

07.03.19

Конкурс професійної майстерності

Вдович В.Г.

12:00, ауд.54

11.03.19

Відкрите семінарське заняття - гра-вікторина «Реклама як невід’ємна частина комерції» з дисципліни «Торговельна реклама»

Федосєєва Н.І.

12:00, ауд.54

12.03.19

Відкрите семінарське заняття з дисципліни «Комерційна діяльність» на тему «Організація оптового продажу товарів та їх постачання в роздрібну торговельну мережу»

Ковтун О.П.

10:00, ауд.54

У рамках профорієнтаційної роботи зустріч науково-педагогічними працівниками кафедри біржової діяльності НУБіП України зі здобувачами вищої освіти спеціальностей «Маркетинг» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Голова циклової комісії, представники НУБіП України

12:00-13:20

13.03.19

Виїзне заняття на Міжнародну рекламно-поліграфічну виставку RemaDays Kiev 2019

Федосєєва Н.І.

 

14.03.19

Зустріч з випускниками відділення товарознавства «День кар’єри - 2019»

Вдович В.Г.

10:00, конференцзала

15.03.19

Міжвузівська студентська науково-практична конференція

«Проблеми та перспективи розвитку захисту прав споживачів»

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

10:00,  конференцзала

Засідання циклової комісії маркетингу і торгівлі за результатами проведення декади

Голова циклової комісії, члени циклової комісії

15:00, ауд.54

 

  

 Розглянуто та затверджено на засіданні

циклової комісії маркетингу і торгівлі

Протокол № 6  від 14.01.19р.

Голова__________ С.К.Березинець