Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
18 та 19 черв­ня сту­ден­ти груп 301-О і 302(208)-О спеціаль­ності «Облік і опо­дат­ку­ван­ня» успішно скла­ли ком­плекс­ний екза­мен.
28 червня 2020, 18:46
22 та 23 черв­ня для сту­дентів груп 303-Ф-1 і 303(209)-Ф-2 спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» відбув­ся ком­плекс­ний екза­мен за фахом.
28 червня 2020, 18:45
25 червня 2020, 10:07
Всі новини

05 грудня 2019 року о 15.00 год.

в ауд. 21 корпусу № 2

відбудеться засіданняпедагогічної ради коледжу

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.

2. Про роботу колективу у листопаді 2019 р. Інформує Ільченко Н.В.

3. Про стан професійної активності педагогічних працівників відповідно до вимог Ліцензійних умов. Інформує Ільченко Н.В.

4. Розгляд ліцензійної справи у сфері фахової передвищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Доповідає Сова В.М.

5. Про результати онлайн анкетування студентів. Доповідає Сова В.М.

6. Про внесення змін до Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях педагогічних працівників та студентів ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж». Інформація Сови В.М.

7. Про результати онлайн опитування батьків студентів з питань організації освітнього процесу. Доповідає Сиротенко А.О.

Оголошення
01 липня 2020, 16:46
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
31 травня 2020, 12:51
Всі оголошення